Improved Readiness

Safety Valley Coöperatie bundelt kennis en expertise op het gebied van organisatie en veiligheid en verwerkt deze in innovatieve oplossingen die werken. Safety Valley ontwikkelt strategische partnerschappen met bedrijven en overheden om samen structureel veiligheidsproblemen op te lossen, incidenten te voorkomen en prestaties tijdens incidenten en crises te verbeteren. Zo helpen we organisaties zichzelf en hun omgeving duurzaam veiliger te maken. Your readiness improved.
Voorkom wat kan
Beheers uw risico’s adequaat en
maak veiligheid voorspelbaar.

Bereid je voor op wat moet
Maak plannen en ontwikkel responscapaciteiten.

Handel slagvaardig waar nodig
Train uw teams en bestrijd calamiteiten effectief.

     
 

En garandeer daarmee de veiligheid en veerkracht van uw
organisatie en onze maatschappij


 
  


Onze filosofie

Safety Valley wil u helpen Nederland veiliger en veerkrachtiger te maken. Daarvoor bieden wij u een hoogwaardig partnerschap met experts en bedrijven die in goede afstemming dat toevoegen wat uw organisatie op het gebied van readiness ontbeert.

Veel kennis is al aanwezig, maar niet altijd bij de juiste mensen en vaak vooral op papier. Door mensen te trainen en de organisatie zichzelf te laten ontwikkelen, vergroten we de deskundigheid en weerbaarheid van uw medewerkers. Als er echt iets aan de hand is, moet uw organisatie zelf immers de eerste klap kunnen uitdelen. Stukken effectiever, stuk leuker ook.

Dit Rijnlandse uitgangspunt, geef het vak terug aan vakmensen, loopt als een rode draad door onze filosofie. We werken graag met principes en afspraken die collega’s met elkaar opstellen, niet met dichtgeregelde veiligheidsprocedures. We trainen mensen om elkaar effectief aan te spreken en ondersteunen leidinggevenden zelf de leiding te nemen. Zo los je onveiligheid met elkaar echt op. Dat is volgens ons zelforganiserend vermogen van mensen, dat maakt uw organisatie echt veiliger.


Hoe doen wij dat?

Safety Valley werkt in een coöperatiemodel. Zelfstandige professionals en bedrijven verbinden zich met elkaar in onze coöperatie om gezamenlijk te ontwikkelen, te innoveren en maatwerkoplossingen te bedenken.


Onze kernwaarden

Verbind
Breng publieke en private partijen bij elkaar voor hun gemeenschappelijke missie
Ontwikkel
Ontwikkel zelforganiserend vermogen in een organisatie. Denk met de vakmensen, niet voor ze, schep de juiste randvoorwaarden vanuit het management.
Innoveer
Ontdek en ontsluit nieuwe oplossingen uit binnen- en buitenland die de veiligheid en veerkracht van uw organisatie verbeteren en betaalbaar houden.
    

Samenwerken met Safety Valley


Wat betekent dat voor u?

Safety Valley Coöperatie biedt ervaren risico- en crisismanagers, trainers en coaches, organisatieontwikkelaars en bedrijfsconsultants, project- en programmamanagers, interim-managers en strategisch adviseurs. We schakelen tussen boardrooms en operators op de plant, tussen veiligheidsdirecties en hulpverleners op straat. Onze professionals hebben niet alleen een boek gelezen over veiligheid, maar hebben allemaal zelf met hun laarzen in de modder gelopen. Vanuit deze ervaring verbinden we theorie met praktijk en creëren samen u oplossingen die werken, die blijven werken.


Waar we helpen

Safety Valley opereert in het brede domein van veiligheid. We ondersteunen publieke en private brandweerkorpsen, veiligheidsregio’s, hoog-risicobedrijven in de chemische en olie- en gasindustrie, offshore installaties en de scheepvaart. Ervaringen uit de ene branche schenken vaak pragmatisch inzicht in de problematiek van een andere.


Portfolio

  • Brandweer en veiligheidsregio’s
  • Publiek sector
  • Maritime and offshore
  • High-risk industries
  • Publicaties

Brandweer Nederland

Opzetten van de visitatiemethodiek voor de veiligheidsregio’s
en begeleiding van de invoering.

Instituut Fysieke Veiligheid

Ontwikkelen van een kennis- en opleidingsinstituut voor initiële opleidingen van Brandweer Nederland.

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Verkennend internationaal marktonderzoek voor gezamenlijk
optreden trainingscentra Schiphol en BOCAS Amsterdam.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Harmoniseren van de rechtspositie van 24uurs-diensten en door ontwikkelen van het veiligheids- en oefencentrum Midden- en West-Brabant.

Veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg

Interim algemeen directeur Veiligheidsregio

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Ondersteunen en innoveren bij multidisciplinair oefenen. Adviseren bij doorontwikkeling regionale incidentbestrijdingsorganisatie.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Interim clustercommandant en advisering in uitvoer van
reorganisatieplannen.

Veiligheidsregio Twente

Samen bouwen aan innovatieplatform Twente Safety Campus voor denken over, beleven van en doen aan veiligheid met publieke en private partners.

Veiligheidsregio Zeeland

Programmamanagement nucleaire veiligheid Schelde-regio en
advisering ontwikkelingstraject Rijnlands organiseren.
 

Hoogheemraadschap van Rijnland

Meerjarig training- en ontwikkelprogramma voor de
crisisorganisatie van het waterschap

Gemeente Schouwen-Duiveland

Ontwikkeling en optimalisering verbindend traject Natuurbrandveilig Leven in duingebied Kop van Schouwen

Inspectie Leefomgeving en Transport

Begeleiding van het crisisteam van het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu bij de uitvoering van drinkwateroefeningen.

Ministerie van Defensie

Advisering civiel-militaire samenwerking

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Aansturing landelijk werkprogramma natuurbranden.
Samenwerking tussen publieke en private instanties.

Museum 't Loo

Ontwikkeling van de crisismanagementorganisatie en begeleiding van de uitvoering.

Van Gogh-museum

Training crisismanagementorganisatie.

 

 

Maritime & Coastguard Agency

Independent Salvage Advisor voor de Secretary of State's
Representative Maritime Salvage & Intervention (UK)

Svitzer Salvage

Advisering tijdens maritieme incidenten

Targe Towing Limited

Incidentmanagementtrainingen voor opvarenden van sleepboten
 

Borealis

Voorbereiden en trainen van de crisismanagementorganisatie
en evaluatie van noodplanoefeningen.

LyondellBasell

Training en advisering van de crisismanagementorganisatie.

Total E&P

Ontwikkelen en opzetten van het crisismanagement met
focus op teamtrainingen en materiaalkeuze.

Specialty Polymers Antwerp

Training en advisering van de crisismanagementorganisatie.

Herstructureringsdrift voorbij: hoe krijg je echt betere veiligheidsorganisaties!

Publicatie op pagina 42 en 43. Bron: www.nctv.nl/pp/mnvc/

Download PDF

 

waterkrachtInnovatieve evaluatie over de grootschalige oefening Waterkracht in Venlo.

Publicatie op pagina 26 t/m 35. Bron: www.waterkracht-online.nl

Download PDF

 

waterkrachtEvaluatie en grootschalige oefening Waterkracht in Venlo.

Publicatie nummer 6 juni 2015 Bron: www.brandenbrandweer.nl

Download PDF


  

Wie wij zijn


 

Jurriaan Cals   |   +31 6 22 69 90 93
 

Specialisme
Organisatieontwikkeling, Trainer
 
Waar sta je voor?
Een mens met een glimlach op zijn hoofd doet de dingen met plezier en doet net altijd een stapje meer. Als je ertoe doet als mens in een organisatie en je doet betekenisvolle dingen dan krijg je een glimlach op je gezicht. Het ontwikkelen van mensen zelf is goed en het kan niet zonder het ontwikkelen van de organisatie. De enige zekerheid die we in dit tijdperk hebben is de wetenschap dat morgen anders is dan vandaag. En gaan we ons vanuit dat gegeven dan voorbereiden met de wijsheid die we die gisteren hadden of gaan we ons voorbereiden op de wijsheid die we morgen nodig hebben, that’s the question!


  Ruud Plomp   |   +31 6 12 99 58 90

Specialisme
Incident- en crisismanagement en veiligheidskunde

Waar sta je voor?
Mijn overtuiging is dat de mensen het belangrijkste kapitaal zijn wat een ‘organisatie’ heeft. En het is om die reden belangrijk om in de mensen te blijven investeren. Niet door ze van bovenaf te vertellen wat ze moeten doen, maar door ze helpen om zichzelf verder te ontwikkelen. Adviseren, trainen en coachen heeft als belangrijkste doel om de betrokkenen te leren leren.

  Allard van Gulik   |   +31 6 51 38 46 77

Specialisme
Risicomanagement, Crisismanagement, Netcentrisch werken

Waar sta je voor?
Werken vanuit voorspelbare veiligheid en optimalisering van risico’s betekent dat het dynamische netwerk aan partners zich bewust is van hun verantwoordelijkheid in het voorkomen en omgaan met incidenten en crises. Ik ben er van overtuigd dat vanuit de verbinding het gezamenlijk belang van een veilige (maatschappelijke en bedrijfsmatige) omgeving leidt tot acceptabele risico’s. Maatschappelijke en bedrijfsmatige continuïteit staan dan in evenwicht, ook als het mis gaat.

  

Contact


E-mail formulier


Naam   Woonplaats
 
Telefoon   Email adres (verplicht)
 
     
Uw vraag of opmerking

Adresgegevens


Safety Valley Coöperatie
George Breitnerstraat 3, 8072 HM Nunspeet
the Netherlands
mail@safety-valley.nl


 
 

© Safety Valley Coöperatie | Algemene voorwaarden